Država ne smije varati

Država ne smije VARATI svoje građane!!!

Pacta sunt servanda (latinski: ugovori se trebaju poštivati) osnovno je načelo ugovornog prava po kojem je zaključeni ugovor zakon za ugovorne strane, koje su dužne ispuniti svoje obveze na način određen ugovorom i odgovorne su za ispunjenje tih obveza. Ovo načelo univerzalno se primjenjuje u pravnom poretku Republike Hrvatske, kao i u međunarodnom pravu.

Unatoč tome, Vlada Republike Hrvatske drži da njen potpis na ugovoru s predstavnicima radnika zaposlenih u javnim službama tu istu Vladu ne obvezuje da ispuni odredbe potpisanog ugovora. Riječ je o Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama (2006.), njegovom Dodatku (2009.) i Izmjenama i dopunama (2011.), dokumentu koji ima snagu kolektivnog ugovora, a kojem je cilj bio osigurati dugoročno primjerenu i pravednu cijenu rada u javnim službama u razdoblju nakon izlaska iz gospodarskih teškoća uzrokovanih globalnom ekonomskom krizom. Ovaj se cilj trebao ostvariti jasno definiranim mehanizmima i unaprijed predvidljivim i za državne financije prihvatljivim iznosima povećanja osnovice za plaće u javnim službama u skladu s dostupnim statističkim podatcima o rastu BDP-a i prosječnoj plaći u privredi, kako bi se u konačnici u godinama koje dolaze dostigao željeni i pravedan odnos visine plaće u javnim službama u odnosu na plaće u privredi.

Različiti predstavnici izvršne vlasti tri su puta davali svoj potpis na taj ugovor i njegove nadopune u periodu od 2006. do 2011. godine, a 2012. je potpisano i vjerodostojno tumačenje Sporazuma. Nikad tijekom tog perioda nitko iz vlasti nije dovodio u pitanje sam Sporazum – sve dok se u gospodarstvu nisu stvorili uvjeti da se aktiviraju mehanizmi povećanja plaća u javnim službama. Tada je Vlada naprasno i jednostrano odlučila da joj poštivanje ugovora nije prioritet, da se potpisane obveze nastale kao rezultat višekratnih pregovora u dobroj vjeri ipak ne moraju ispuniti. Drugim riječima, Vlada je naumila da će svoje građane i zaposlenike – prevariti!

Srećom, u Republici Hrvatskoj ipak postoji koliko-toliko funkcionalan pravni poredak pa se o poštivanju potpisanih ugovora i preuzetih obveza nešto pita i sudove. Trenutno po pitanju nepoštovanja odredbi Sporazuma o osnovici postoji cijeli niz nepravomoćnih presuda prvostupanjskih sudova u korist radnika, stoga se s pravom nadamo kako će u konačnici ova priča imati povoljni epilog.